top of page
צילום-דינה-והב-1-2-1536x1152.jpg

חוות הנוי נוסדה בשנת 1949 כגן אקלום, הדגמה והפצה של צימחי נוי. הגן הוקם בהשראתו וביוזמתו של דוד צירקין, בהיותו מנהל המדור לגננות ושתלנות במשרד החקלאות. צמחים הובאו מכל קצוות תבל, נשתלו בגן ונבחנה התאמתם לתנאי הארץ ותפקודם בגן הנוי.
רות בנימין הייתה הרוח החיה בגן וניהלה אותו במשך שנים רבות.
בחוות הנוי גדלים מיני צמחים יחודיים, וובהם עצים בוגרים בעלי ערך גנני, בוטני, וחזותי חשוב. חלקם, מהווים את הפרטים הראשונים בארץ. מעצים אלו, נאסף חומר ריבוי – בעיקר זרעים, שהופץ ברחבי הארץ. הגן הוא נכס צמחי חשוב ביותר ומהווה מרכז לחינוך גנני.                                                                                                החל מספטמבר 2018 פועלת במקום חווה חקלאית, המוכרת על ידי משרד החינוך, ומרכז לחינוך סביבתי הפועל בחסות מועצת עמק חפר.

על החווה-
אין אירועים כרגע
שדרת פיקוסים.jpg
Why Naturopathy
bottom of page